İcra İflas Hukuku

Öztunç&Yılmaz Avukatlık Ortaklığı olarak yerli ve yabancı pek çok müvekkilin alacaklarının tahsili için avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmekte olup müvekkilin alacağını temin etme yolunda en süratli ve etkin hukuksal hizmeti sunmaktayız. Bununla birlikte hakkında icra takibi başlatılan borçlunun hangi hukuki yol veya kurumlara başvurabileceğine dair de faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Alanında etkin ve yetkin çalışma kadromuz, her geçen gün değişerek gelişen tecrübemiz ile konkordato süreçleri, her türlü icra ve iflas işlemlerinin uygulanmasında icra işlemlerinin ve davalarının takibi ile alacak tahsili, haciz, ihtiyati haciz, rehin, ipotek işlemlerinin yapılması, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara iştirak edilmesi, iflas talebi veya iflasın ertelenmesi davalarının takibi hususlarında şirketlere, kurumlara ve şahıslara danışmanlık ve hukuki hizmet sunulmaktadır.