Adli Bilişim

Günümüzün ulaştığı teknoloji seviyesi neticesinde yargılama faaliyetine ışık tutacak deliller farklı ortamlarda yer alabilmektedir. Bu kapsamda elekromanyetik ve elektrooptik ortamlarda korunan veya bu ortamlarda iletilen ses, görüntü, veri, bilgi veya bilişim nesnesinin mahkemede delil niteliği taşıyacak şekilde tanımlanması elde edilmesi, saklanması ve mahkemeye sunulması çalışmalarını Öztunç&Yılmaz Avukatlık Ortaklığı olarak yürütmekteyiz.