Gayrimenkul, İnşaat ve İmar Hukuku

Öztunç&Yılmaz Avukatlık Ortaklığı olarak, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, tapu iptali ve tescili, tapu kaydının düzeltilmesi, izaye-i şuyu davaları, intifa, irtifak ve ayni haklarının tesisi ve terkini işlemlerinde gerekli hukuki destek sağlanmaktadır. Ayrıca bu konular ile ilgili gerekli müzakerelerin ve prosedürlerin yürütülmesi ile gerekli sözleşmelerin hazırlanması müvekkil firmalar adına tarafımızca gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte Müvekkil firmalara gayrimenkulün hukuki ve imar durumu ile ilgili inceleme yapılması ve bu durumlar sebebiyle karşılaşılacak davaların takibi ve gerekli yasal işlemlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili hizmet verilmektedir.