İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Öztunç&Yılmaz Avukatlık Ortaklığı olarak, müvekkillerimize işçi ve işveren ilişkisi sırasında karşılaşabilecekleri her türlü problem karşısında danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Bunun yanında bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması, revize edilmesi, iş sözleşmesinin feshi ve işten çıkarma, iş kazası, meslek hastalıkları ile ilgili dava ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla gerçekleştirilmesi gereken tüm hukuki süreçleri müvekkillerimiz adına yürütmekteyiz.